“อภิมุข บำรุงวงศ์” ตัดขายหุ้น COMAN กว่า 12% เหลือถือ 8.45%

HoonSmart.com>> “อภิมุข บำรุงวงศ์” ตัดขายหุ้น COMAN ออกกว่า12.1408% เหลือถือหุ้นในมือ 8.4561% หลังเข้าซื้อหุ้นบิ๊กล็อตสัดส่วน 20.597% ได้กว่าสองสัปดาห์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย อภิมุข บำรุงวงศ์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (COMAN) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2564 จำนวน 16,268,700 หุ้น คิดเป็น 12.1408% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 11,331,300 หุ้น คิดเป็น 8.4561% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ก่อนหน้านี้ นาย อภิมุข บำรุงวงศ์ รายงานการได้มาหุ้น COMAN เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2564 จำนวน 20.597% จากก่อนหน้าไม่ได้ถือหุ้น

ด้านราคาหุ้น COMAN ณ เวลา 10.31 น. อยู่ที่ 5.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +1.82% มูลค่าการวื้อขาย 6.62 ล้านบาท