CK คว้างานใหม่ 77 ล้านบ. ระยะเวลาก่อสร้าง 230 วัน

HoonSmart.com>>ช.การช่างเซ็นรับงานก่อสร้างอาคารดาวดึงส์ 65 ณ สถาบันวิทยสิริเมธี  จ.ระยอง 

บริษัท ช.การช่าง (CK)  เปิดเผยว่า วันที่ 14 มิ.ย.2564 บริษัทได้ลงนามสัญญาจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารดาวดึงส์ 65 ณ สถาบันวิทยสิริเมธี ตำบลป่ายุบใน
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง กับสถาบันวิทยสิริเมธี มูลค่าสัญญาทั้งสิ้น 77,487,133.74 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 230วัน