“แกรมมี่” ซื้อหุ้น KISS เพิ่มเฉียด10% 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายราคา IPO 9 บาท

HoonSmart.com>>”โรจูคิสฯ”ซื้อขายหุ้นล็อตใหญ่เกือบ 10% โดย 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ แบ่งขายให้แก่จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ในราคา IPO ถูกกว่าในตลาดที่ 14.40 บาท 

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล (KISS) แจ้งว่า วันที่ 10 มิ.ย. 2564 Aurora Asia Holdings Pte. Ltd. ( AAH ) และนางสาวปิยวดี สอนสิงห์ได้ขายหุ้นบิ๊กล็อตจำนวน 40,459,500 หุ้นและ 19,480,500 หุ้นตามลำดับให้แก่ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GMM) รวม 59.94 ล้านหุ้นคิดเป็น 9.99% ของหุ้นทั้งหมด ในราคาที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป (IPO) ที่ 9 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่า 539.46 ล้านบาท ด้านราคาหุ้น KISS ปิดที่ 14.40  บาท

ภายหลังเสร็จสิ้นธุรกรรม AAH จะถือหุ้นจำนวน 176,226,420 หุ้น คิดเป็น 29.4%และนางสาวปิยวดี จะถือหุ้นจำนวน 108,219,460 หุ้น คิดเป็น 18.0%

การซื้อขายหุ้นในราคา IPO มีเงื่อนไข คือ 1.การจัดตั้งกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โอ ช้อปปิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GMM และการเข้าทำสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้นของกิจการร่วมค้าได้สำเร็จแล้ว และ 2.GMM จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ GMM ได้ตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ถืออยู่เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือหาก GMM ต้องการขายหุ้นให้กับบุคคลอื่น จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และ AAH มีสิทธิที่จะสรรหาผู้ซื้อหุ้นที่ GMM ถืออยู่ ภายใน 15 วัน