บิ๊กล็อต BDMS มูลค่า 1.5 พันลบ.-AOT กว่า 1.3 พันลบ.

HoonSmart.com>> บิ๊กล็อตหุ้น BDMS ช่วงเช้ากว่า 69 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 22.30 บาท/หุ้น มูลค่า 1,543 ล้านบาท ด้าน AOT บิ๊กล็อต 20.44 ล้านหุ้น มูลค่า 1,339 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 65.50 บาท

การซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) ภาคเช้าวันที่ 10 มิ.ย.2564 มีบิ๊กล็อตหุ้น BDMS จำนวน 1 รายการ จำนวน 69,222,600 หุ้น ราคาเฉลี่ย 22.30 บาทต่อหุ้น มูลค่การซื้อขาย 1,543.66 ล้านบาท รองลงมาหุ้น AOT บิ๊กล็อต 1 รายการ จำนวน 20,445,400 หุ้น ราคาเฉลี่ย 65.50 บาทต่อหุ้น มูลค่าการซื้อขาย 1,339.17 ล้านบาท

ด้านราคาหุ้น BDMS ปิดภาคเช้าที่ 22.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.80 บาท หรือ 3.64% ส่วน AOT อยู่ที่ 65.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ 0.77%

นอกจากนี้ยังมีการซื้อขายบิ๊กล็อตอีก 7 หุ้น ได้แก่ SCC จำนวน 2,081,700 หุ้น ราคาเฉลี่ย 426.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าการซื้อขาย 886.80 ล้านบาท หุ้น PTTEP จำนวน 4,517,800 หุ้น ราคาเฉลี่ย 121.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าการซื้อขาย 546.65 ล้านบาท หุ้น RCL จำนวน 6,805,800 หุ้น ราคาเฉลี่ย 58.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าการซื้อขาย 394.74 ล้านบาท

หุ้น CPALL จำนวน 1,095,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 61.38 บาทต่อหุ้น มูลค่าการซื้อขาย 67.20 ล้านบาท หุ้น BAM จำนวน 1,002,300 หุ้น ราคาเฉลี่ย 20.35 บาทต่อหุ้น มูลค่าการซื้อขาย 20.39 ล้านบาท หุ้น U จำนวน 26 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 0.71 บาทต่อหุ้น มูลค่าการซื้อขาย 18.44 ล้านบาทและ U-P จำนวน 17,999,900 หุ้น ราคาเฉลี่ย 0.83 บาทต่อหุ้น มูลค่าการซื้อขาย 14.94 ล้านบาท