AEC ปัดข่าวลือปรับโครงสร้างดึงรายใหญ่-ผู้บริหารโบรกฯ อื่นร่วมงาน

HoonSmart.com>> บล.เออีซี ปฏิเสธข่าวลือปรับโครงสร้างบริหาร ดึงนักลงทุนรายใหญ่ ผู้บริหารบล.อื่น พร้อมมาร์เก็ตติ้งร่วมงาน แจงบริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดโครงสร้างภายในองค์กร แก้ไขกรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย C

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เออีซี (AEC) ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อความในกลุ่มนักลงทุนผ่านช่องทาง LINE application เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหารของ บล.เออีซี วานนี้ว่าจะมีนักลงทุนรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงเจ้าหน้าที่การตลาดจำนวนมากเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจในบริษัทฯ นั้น

บริษัทขอปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว เนื่องจากคณะผู้บริหารของบริษัทไม่ได้มีการเจรจา หรือพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารในลักษณะที่ปรากฏตามข้อความนั้น โดยบริษัทฯดำเนินการในลักษณะการจัดโครงสร้างภายในขององค์กร และดำเนินงานตามแผนการที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ซึ่งบริษัทได้รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย