EPG ตั้งเป้ายอดขายปีบัญชี 64/65 แตะ 11,000 ล้านบาท เร่งขยายตลาดต่างประเทศ

HoonSmart.com>>EPG ตั้งเป้ายอดขายปีบัญชี 64/65 “11,000 ล้านบาท” เปิดแผนธุรกิจเน้นสร้างการเติบโตต่อเนื่อง เร่งขยายตลาดต่างประเทศ พร้อมชูนโยบาย USE ตั้งงบลงทุนรวม 540 ล้านบาท งบทำ M&A และ Joint Venture ที่ 300 ล้านบาท

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) เปิดเผยผลการดำเนินงานปีบัญชี 2563/64 (สิ้นสุด 31 มี.ค. 64) ว่า บริษัทสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตได้ดีถึง 1,221.2 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานภายใต้นโยบายลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือ นโยบาย “USE” (U: Utilization การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า S: Save การประหยัดค่าใช้จ่าย และ E: Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน) และการรักษาสภาพคล่องและสถานะทางการเงิน รวมถึงบริหารจัดการกระแสเงินสด เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทั่วโลก

สำหรับปีบัญชี 2564/65 (สิ้นสุด 31 มี.ค. 65) บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโตได้ถึง 11,000 ล้านบาท สูงกว่ายอดขายก่อนเกิดการระบาดของโรค Covid-19 และปรับระดับอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นที่ 29 – 32% แผนธุรกิจในปีบัญชีนี้มุ่งเน้นการดำเนินงานใน 3 ด้าน ดังนี้

1) สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท สร้างสรรค์สินค้าตอบรับกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) พร้อมกับบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กลยุทธ์ “Capacities Driven”
2) ขยายตลาดในต่างประเทศให้สอดรับกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
3) ดำเนินตามนโยบาย “USE” ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานใน 3 กลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็น
ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ AEROFLEX ตั้งเป้าทำการตลาดสำหรับสินค้าพรีเมี่ยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น สำหรับฐานการผลิตโรงงานแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะเริ่มทดสอบการผลิตได้เดือน มิ.ย. 64 โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 2 เท่าของกำลังการผลิตในสหรัฐอเมริกา การลงทุนครั้งนี้สอดรับกับปัจจัยสนุบสนุนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ Aeroklas ยังคงได้รับผลบวกจากอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจในออสเตรเลีย มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการยานยนต์ประเภท Light Commercial Vehicle และ SUV ในออสเตรเลีย ปรับสูงขึ้นจากปีก่อน

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายใต้แบรนด์ EPP ยังคงให้ความสำคัญกับการนำกลยุทธ์ “Capacities Driven” มาบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ EPP สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์นวัตกรรมได้หลากหลายชนิดสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคและการใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้เป็นอย่างดี

ดร.ภวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทตั้งงบลงทุนในปีบัญชี 2564/65 (สิ้นสุด 31 มี.ค. 65) รวม 540 ล้านบาท แบ่งเป็น Aeroflex 175 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบลงทุนต่อเนื่องเพื่อสร้างฐานการผลิตโรงงานแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา Aeroklas 245 ล้านบาท และ EPP 120 ล้านบาท ทั้ง 2 บริษัทย่อยนี้ใช้เพื่อเพิ่มเครื่องจักรและใช้ปรับปรุงไลน์การผลิต ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรงบประมาณสำหรับ M&A และ Joint Venture ที่ 300 ล้านบาท รองรับโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต