บลจ.กรุงไทย ร่วมส่งกำลังใจ…สู้ภัยโควิด บริจาค 5 รพ. รวม 6 แสนบาท

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงไทย ร่วมส่งกำลังใจ…สู้ภัย Covid-19 บริจาค 5 โรงพยาบาล “จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย-ศิริราช-รามาธิบดี-คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (ผ่านมูลนิธิรพ.สวนดอก)- รพ.สมเด็จพระราชเทวี ณ ศรีราชา รวม 6 แสนบาท

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัทได้ตอบสนองนโยบายของภาครัฐด้วยการให้พนักงานปฎิบัติงานแบบ Work from Home มาตั้งแต่ปลายปี 2563 และเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและขอบคุณบุคคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเสมือนด่านหน้าในการต่อสู้กับภัยโรคระบาดอย่างเต็มที่ในครั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจึงได้ร่วมใจกันสมทบทุนบริจาค 5 โรงพยาบาล ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก) และโรงพยาบาลสมเด็จพระราชเทวี ณ ศรีราชา ยอดเงินรวม 600,000 บาท พร้อมทั้งขอให้ชาวไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดีในเร็ววันนี้