เสี่ยปู่ “สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” ตัดขายหุ้น ICN ออก 0.95% เหลือ 4.25%

HoonSmart.com>> เสี่ยปู่ “สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” นักลงทุนรายใหญ่ตัดขายหุ้น ICN ออกกว่า 4.28 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.95% เหลือถือหุ้น 4.25%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล จำหน่ายหุ้นของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2564 จำนวน 4,287,500 หุ้น คิดเป็น 0.9527% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 19,138,100 หุ้น หรือ 4.2529% ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มเหลือจำนวน 20,718,400 หุ้นคิดเป็น 4.604% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ก่อนหน้านี้ นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ได้เข้าซื้อหุ้น ICN เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2564 เพิ่มจำนวน 1,320,300 หุ้น หรือ 0.2934% ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 4.7012% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการและจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0523% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น ICN ปิดตลาด 28 พ.ค.2564 อยู่ที่ราคา 3.92 บาท ลดลง 0.08 บาท หรือ -2.00% มูลค่าการซื้อขาย 26.85 ล้านบาท