PTTGC แจงขายหุ้นคืนจิ๊บจ๊อย มีเวลานาน 1.5 ปี การเงินแกร่ง-โตดี

HoonSmart.com>>หยุดตื่นขายหุ้นซื้อคืน !”พีทีที โกลบอล เคมิคอล”ชี้แจงทำตามเกณฑ์ตลาด หุ้นน้อยมากแค่ 0.495% มีเวลาตัดสินใจยาวถึงสิ้นปี 65 ผลงานไตรมาส 1/64 มีสถานะการเงินแข็งแกร่ง แนวโน้มไปได้สวย มีกลยุทธ์และแนวทางเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่ง ให้เติบโตในเวทีโลก

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC) เปิดเผยว่า กรณีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติขายหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 22.3 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.495% ของทุนเรียกชำระแล้ว เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการในระยะเวลา 6 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี โดยปัจจุบันเหลือระยะเวลา ประมาณ 18 เดือน หรือระหว่างวันที่ 7 มิ.ย.2564 – 9 ธ.ค.2565

“หุ้นที่จะขายออกเป็นจำนวนหุ้นน้อยมากคือเพียง 0.495% ของหุ้นทั้งหมด โดยมีการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสูงสุด เนื่องจากมีเวลาดำเนินการนานถึง 1.5 ปี ทำให้บริษัทฯ สามารถใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการขยายการลงทุนโครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและโปร่งใส นอกจากนั้นโครงการซื้อหุ้นคืนยังช่วยให้บริหารสภาพคล่องส่วนเกินและแสดงถึงความมั่นใจในธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี” ดร.คงกระพันกล่าว

นอกจากนี้จากการประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวภายหลังวิกฤติโควิด 19 และราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ GC มีกลยุทธ์และแนวทางเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ให้เติบโตในเวทีโลก เพื่อรองรับการขยายและเพิ่มความยืดหยุ่นของธุรกิจในอนาคต ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ รวมถึงความมุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบองค์กรเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ด้านการซื้อขายหุ้น PTTGC ปิดที่ 63.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ 0.80% สำหรับครึ่งวันเช้าวันที่ 28 พ.ค. 2564 ฟื้นตัวจากที่ปรับตัวลงแรงปิดที่ 62.50 บาท-1.75 บาทหรือ -2.72% เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ตลาดรับทราบข่าวบอร์ดมีมติขายหุ้นคืน