KKP ชูหลักการ ‘We DO – We CARE – We SHARE’ รับโควิด-19 ระลอกสาม

HoonSmart.com>>KKP พร้อมรับโควิด-19 ระลอกสาม เดินหน้ามาตรการทั้งด้านเทคโนโลยี สาธารณสุข และการเงิน ภายใต้หลักการ ‘We DO – We CARE – We SHARE’ เคียงข้างลูกค้าให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตได้อย่างยั่งยืน

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) เปิดเผยว่า สถาบันวิจัย KKP Research มองว่าการจัดหาและกระจายวัคซีนที่จำกัดยังเป็นความเสี่ยงสำคัญของเศรษฐกิจไทย ที่อาจทำให้มีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง และกระทบการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว โดยหากประเมินจากแผนจัดหาวัคซีนในปัจจุบัน การมีภูมิคุ้มกันหมู่ของประเทศน่าจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ปี 2565 แล้ว ดังนั้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จึงมุ่งปรับตัวเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาว

“ในสภาวะวิกฤต การจัดสรรทรัพยากรผ่านระบบการเงินได้โดยไม่ติดขัดถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ ธนาคารจึงมุ่งปรับตัวในหลายมิติ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบความคิด ‘We DO – We CARE – We SHARE’ โดย We DO คือการมุ่งมั่นพัฒนาบริการของธนาคารเองให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัยที่สุด We CARE คือการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมและเข้าใจในสถานการณ์ และ We SHARE คือการจัดสรรทรัพยากรเงินทุน อุปกรณ์หรือบุคลากรเพื่อสนับสนุนภาคสังคมโดยรวมในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต” นายอภินันท์กล่าว