ตลาดฯ ปลด SP หุ้น STAR เช้านี้ หลังส่งงบ Q1/64

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ mai ปลดเครื่องหมาย SP หุ้น “สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค” รอบเช้า 27 พ.ค.64 หลังนำส่งงบไตรมาส 1/64 บริษัทแจ้งผลขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 9.51 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค (STAR) รอบเช้าวันที่ 27 พ.ค. 2564 หลังจาก บริษัทเผยแพร่งบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

STAR มีผลขาดทุนสุทธิไตรมาส 1/2564 จำนวน 9.51 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.035 บาท ขาดทุนลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ 15.90 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.059 บาท

นอกจากนี้บริษัท ฯ กําหนดการจัดประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เนื่องจากบริษัทยังคงมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชําระแล้ว สําหรับงบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 โดยกำหนดในวันที่ 10 มิ.ย.2564 เวลา 11.15 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือออนไลน์ โดยสามารถรับชมผ่านช่องทาง ดังนี้

1. C-Update ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. YouTube ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(https://www.youtube.com/user/setthailand)