บลจ.กสิกรไทย เปิดให้สับเปลี่ยน PVD เข้า RMF ผ่านดิจิตอล

บลจ.กสิกรไทย เปิดให้สับเปลี่ยน PVD เข้า RMF ผ่านดิจิตอล

บลจ.กสิกรไทย เปิดบริการให้สับเปลี่ยนกองทุน PVD เข้ากองทุน RMF ผ่านช่องทางดิจิตอล คล่องตัวลูกค้าจัดพอร์ตลงทุน เผยเงินโอน PVD เข้า RMF เม็ดเงินกว่า 1.3 พันล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีการโอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เข้ามาลงทุนต่อเนื่องในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF For PVD) ของบลจ.กสิกรไทย สามารถสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนไปยังกองทุน RMF For PVD อื่นๆ ภายใต้การบริหารของบลจ.กสิกรไทย ได้อย่างสะดวก และง่ายดายมากขึ้น บริษัทจึงได้เปิดให้บริการสับเปลี่ยนผ่านช่องทางดิจิตอลต่างๆ ได้แก่ บริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) และแอปพลิเคชัน K-My Funds โดยพร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับกองทุน RMF For PVD ของบลจ.กสิกรไทยที่รองรับเงินโอนย้ายมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มีให้เลือกหลากหลายนโยบายการลงทุนตามสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อาทิ หุ้นและตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 15 กองทุน โดยลูกค้าสามารถสับเปลี่ยนกันได้ เพื่อความสะดวกในการจัดสรรพอร์ตลงทุนตามความเหมาะสม ซึ่งถือว่าครอบคลุมกองทุน RMF ทั้งหมดของบลจ.กสิกรไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้นับตั้งแต่เปิดให้บริการรับโอนย้าย RMF For PVD เมื่อเดือน มิ.ย. 2559 จนถึงปัจจุบัน มีมูลค่าเงินรับโอนเข้ามาในกองทุน RMF For PVD ของบลจ.กสิกรไทย แล้วทั้งสิ้นกว่า 1,300 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2561)

อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอโอนย้ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF For PVD) ของบลจ.กสิกรไทยในครั้งแรก เบื้องต้นจะต้องติดต่อเพื่อขอทำรายการผ่านบลจ.กสิกรไทย โดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อผ่าน KAsset Contact Center โทร. 0-2673-3888 ในวันและเวลาทำการ จากนั้นจึงจะสามารถสับเปลี่ยนไปยังกองทุน RMF For PVD อื่นๆของบลจ.กสิกรไทย ได้ด้วยตนเองผ่านบริการ K-Cyber Invest และแอปพลิเคชัน K-My Funds