เมืองไทยประกันชีวิต บริจาคเงินแก่กลุ่ม สยามพิวรรธน์

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และดวงใจ ตั้งประสิทธิพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบโครงการ “สยามรวมใจสู้โควิดไปด้วยกัน” ของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องความดันลบ มอบให้กับโรงพยาบาลตากสิน โดยมีไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้ช่วยผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เป็นผู้รับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่