MACO ปี 2563/64 หดตัว 27.7% COVID-19 ฉุดรายได้

HoonSmart.com>>MACO ผลประกอบการปี 2563/64 มีรายได้รวม 2,064 ล้านบาท ลดลง 27.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาลดลง 52.6% YoY และรายได้จากงานให้บริการด้านระบบครบวงจรลดลง 5.0% YoY ส่งผลบริษัทขาดทุนสุทธิ ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบไม่ประจำ 517 ล้านบาท ผลจากการระบาดของโควิค เชื่อหลังกระจายฉีดวัคซีน ผลกระทบปีนี้ไม่รุนแรงเท่าปีก่อน

นายพุน ฉง กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด หรือ MACO กล่าวว่า ปี 2563/64 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการให้บริการคิดเป็น 2,064 ล้านบาทลดลง 27.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลกระทบวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณา คิดเป็น 31.4 % ของรายได้ทั้งหมดหรือ 648 ล้านบาท ลดลง 52.6% YoY โดยสื่อโฆษณาในประเทศ มีรายได้ 491 ล้านบาท ลดลง 49.0 % YoY และสื่อโฆษณาในต่างประเทศ มีรายได้ 157 ล้านบาท ลดลง 61.0% YoY ด้านธุรกิจการให้บริการงานระบบครบวงจร คิดเป็น 68.6% ของรายได้ทั้งหมด หรือ 1,416 ล้านบาท ลดลง 5.0% YoY จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ MACO มีผลขาดทุนสุทธิซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบไม่ประจำอยู่ที่ 517 ล้านบาท

ปัจจุบันแม้หลายประเทศได้เริ่มมีการกระจายวัคซีนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ยังคงคาดการณ์การดำเนินธุรกิจปี 2564/65 ว่าจะเป็นอีกปีที่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ยืดเยื้ออย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด โดยปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานั้นขึ้นอยู่กับนโยบายการเปิดประเทศที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชน

แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของ COVID-19 ในปี 2564/65 คาดว่าจะทุเลาความรุนแรงลงหากเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีการบังคับใช้มาตรการล็อคดาวน์ทั่วประเทศ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ MACO จะมุ่งเน้นในการจัดการต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบริหารสภาพคล่องทางการเงินดังเช่นในปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ รวมถึงรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอ โดยบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับแผนกลยุทธ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้เมื่อสถานการณ์ตลาดโลกฟื้นตัว MACO จะยังคงดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังตลาดต่างประเทศ และก้าวสู่การเป็นผู้นำสื่อโฆษณานอกบ้านในภูมิภาคอาเซียนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้