ลูกหุ้นเพิ่มทุนพีพี BWG ซื้อขาย 25 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ ไฟเขียวลูกหุ้นเพิ่มทุน BWG จำนวน 400 ล้านหุ้น ที่จัดสรรให้นักลงทุน 5 ราย ซื้อขาย 25 พ.ค.นี้ 

ตลาดหลักทรัพย์ (SET) สั่งรับหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) จำนวน 400 ล้านหุ้น เข้าซื้อขาย 25 พ.ค.นี้

สำหรับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว  จัดสรรรให้ : บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายวศิน ตังกิจเจริญ 120 ล้านหุ้น นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 100 ล้านหุ้น นายสิปปกร ขาวสะอาด 80 ล้านหุ้น นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 50 ล้านหุ้น และ นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 50 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.74 บาท

ภายหลังเพิ่มทุน BWG  มีทุนจดทะเบียนใหม่ 1,137.77 ล้านบาท จำนวนหุ้น 4,551.11 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท