ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,382 ราย ติดภายในเรือนจำ 460 ราย

HoonSmart.com>>ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 3,382 ราย ติดเชื้อใหม่ 1,325 ราย จากการค้นหาเชิงรุก 1,592 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ 460 ราย เสียชีวิต 17 ราย ด้านสถานการณ์โลกมีผู้ติดเชื้อ 167 ล้านราย
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ ณ วันที่ 23 พ.ค.2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,382 พบจากระบบเฝ้าระวังและบริการ จำนวน 1,325 ราย มาตรวจหาเชื้อเชิงรุก 1,592 ราย จากเรือนจำ 480 ราย ผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 5 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 22 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,865,091 โดส

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 129,500 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 44,189 รายและหายป่วยแล้ว 57,109 ราย รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 2,131 ราย เสียชีวิต 17 ราย เสียชีวิตสะสม 682  ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 167,041,380 ราย อาการรุนแรง 97,670 ราย รักษาหายแล้ว 147,951,041 ราย เสียชีวิต 3,468,7663 ราย
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 33,882,333 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 26,528,846 ราย
3. บราซิล  จำนวน 16,047,439 ราย
4. ฝรั่งเศส  จำนวน 5,593,962 ราย
5. ตุรกี จำนวน 5,178,648 ราย
ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 88 จำนวน 129,500 ราย