“กันยงอีเลคทริก” กำไรงวดปี 998 ลบ. พุ่ง 60% กวาดรายได้ 8.2 พันลบ.

HoonSmart.com>> “กันยงอีเลคทริก” กำไรสุทธิงวดปี สิ้นสุด 31 มี.ค.เติบโต 60% แตะ 998 ล้านบาท กวาดรายได้ 8,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6% ยอดขายทั้งในและต่างประเทศเติบโต ด้านต้นทุนลด

บริษัท กันยงอีเลคทริก (KYE) เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2564 มีกำไรสุทธิ 998.28 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 50.42 บาท เติบโต 60.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 621.29 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 31.38 บาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 582.4 ล้านบาท หรือ 7.6% จาก 7,703.4 ล้านบาทในปี 2562 มาเป็น 8,285.8 ล้านบาท ในปี 2563 ตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น 248.5 ล้านบาท หรือ 8.3% ส่วนใหญ่เกิดจากการขายตู้เย็นและเครื่องปั๊มน้ำเพิ่มขึ้น

ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 160.5 ล้านบาท หรือ 4.8% ส่วนใหญ่ขายตู้เย็น 3 ประตูและพัดลมระบายอากาศเพิ่มขึ้น

ส่วนตลาดต่างประเทศอื่นๆ ยอดขายเพิ่ม 173.4 ล้านบาท หรือ 12.4% จากยอดขายตู้เย็น ยอดขายพัดลมไฟฟ้าและพัดลมระบายอากาศไปต่างประเทศอื่นๆ ลดลง

ขณะที่ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการลดลง 3.6% จากงวดปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและเครื่องปั๊มน้ำในประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาวัตถุดิบและชิ้นส่วนลดลง