สมาคมประกันชีวิตไทยเตือนอย่าเชื่อ”ชวนยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อทำใหม่”

HoonSmart.com>>สมาคมประกันชีวิตไทยเตือนผู้ถือกรมธรรม์อย่าหลงเชื่อ หากมีคนชวนยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อทำฉบับใหม่ โดยอ้างให้ผลประโยชน์ตอบแทนดีกว่า เนื่องจากกรมธรรม์ได้ออกแบบมาให้คุ้มค่ามากที่สุดเมื่อครบกำหนดสัญญา ระบุบทลงโทษพนง.ถึงขั้นถอนใบอนุญาต

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เตือนผู้เอาประกันภัยอย่าหลงเชื่อ บุคคลภายนอกที่แอบอ้างเสนอให้เวนคืนหรือยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อทำฉบับใหม่กับตนเอง โดยให้เหตุผลว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนดีกว่า เพราะจะทำให้เสียผลประโยชน์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้ออกแบบมาให้คุ้มค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อครบกำหนดสัญญา

ส่วนผู้ที่มีพฤติกรรมชักชวนดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ถือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในฐานะคนกลางประกันภัย จะมีความผิดตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

โดยมีบทลงโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต (ตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต) ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทประกันชีวิตตามหมายเลขที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-679-8080 e – mail : [email protected] หรือ http://www.tlaa.org