BKI แจก 2 ล้านสิทธิ์ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

HoonSmart.com>>BKI สนับสนุนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิค แจก ประกันภัยแพ้วัคซีนจำนวน 2 ล้านสิทธิ์

กรุงเทพประกันภัยร่วมสนับสนุนสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 ล้านสิทธิ์สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 64 ผ่าน https://bit.ly/3ovBK9Q

โดยมีความคุ้มครองดังนี้
– ผลประโยชน์กรณีการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย สูงสุด 100,000 บาท
– เพิ่มเติมพิเศษ เงินปลอบขวัญ 10,000 บาท กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 7 วัน
– คุ้มครอง 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง
– รับสิทธิ์ได้อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 100 ปี ทุกอาชีพ
– ต้องได้รับการฉีดวัคซีนภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2285 8888