ตลาดฯ รับ CEN-W5, PIMO-W2 เริ่มซื้อขาย 24 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ CEN-W5 เข้าซื้อขาย 24 พ.ค.นี้ ด้านตลาด mai รับ PIMO-W2 เทรดวันแรก 24 พ.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค (CEN) ชื่อย่อ CEN-W5 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายวันที่ 24 พ.ค.2564

CEN-W5 มีจำนวน 372,376,224 หน่วย อายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 2.14 บาทต่อหุ้น กำหนดใช้สิทธิครั้งแรก 15 มี.ค. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 12 พ.ค. 2569

ด้านตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO) ชื่อย่อ PIMO-W2 เริ่มซื้อขาย 24 พ.ค. 2564

PIMO-W2 มีจำนวน 176,131,436 หน่วย อายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 1.75 บาทต่อหุ้น กำหนดใช้สิทธิครั้งแรก 27 ม.ค. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 11 พ.ค. 2566