SAMART  ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  สู้ Covid

กนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น และนิศาชล อุดมวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ บมจ.สามารถเทลคอม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (แบบ 3D) จำนวน 2,600 ชิ้น และแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 1,000 ขวด เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในด้านการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลสนามในเขตจ.นนทบุรี โดยมี สิรภัทร พงศ์ปิยะไพบูลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นตัวแทนในการรับมอบของบริจาค ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี