THAI รอด! เจ้าหนี้รับแผนฟื้นฟู อัดฉีด 5 หมื่นล. ชงศาลล้มฯ 28 พ.ค.

HoonSmart.com>>”ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” เผยเจ้าหนี้บริษัทการบินไทยโหวตเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว แบงก์-แบงก์รัฐให้วงเงินสินเชื่อกลุ่มละ 2.5 หมื่นล้านบาท ตั้งเงื่อนไขภาครัฐต้องสนับสนุนกิจการเต็มที่ ศาลล้มละลายกลางพิจารณาเห็นชอบแผน 28 พ.ค.นี้

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า วันนี้ (19 พ.ค.64)ที่ประชุมเจ้าหนี้ บริษัทการบินไทย โหวตเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 28 พ.ค.นี้ หากเห็นชอบก็จะมีคำสั่งให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ทันที

การประชุมครั้งนี้ เจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ประมาณ 140,000 ล้านบาท ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยมีเจ้าหนี้ที่มีหนี้รวมกัน 91.56% ของทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียง ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้ทำแผนได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 และตามคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 3 ฉบับ ที่เสนอโดยผู้ทำแผนและเจ้าหนี้อีก 2 ราย กล่าวคือ ธนาคารกรุงเทพ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

แผนฟื้นฟูฯ จะมีการแต่งตั้งผู้บริหารแผน 5 ราย ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ , นายพรชัย ฐีระเวช, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และ นายไกรสร บารมีอวยชัย และนายชาญศิลป์

สำหรับผู้บริหารแผนได้เพิ่มจากเดิมที่มีจำนวน 2 ราย คือ นายปิยสวัดิ์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ THAI และ นายพรชัย ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องจาก ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เสนอเพิ่ม 2 ราย คือ นายศิริ อดีต รมว.พลังงาน และนายไกรสร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการประนอมหนี้และกฎหมาย BBL และเป็นอดีตอธิบดีกรมบังคับคดี ส่วนชุมนุมสหกรณ์ฯ เสนอ นายชาญศิลป์

ด้านแหล่งข่าวเจ้าหนี้กลุ่มสถาบันการเงินของ THAI เปิดเผยว่า การร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) วันนี้ เจ้าหนี้สถาบันการเงินได้ตกลงเห็นชอบแผนฟื้นฟูบริษัท โดยจะให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท มาจากสินเชื่อจากภาคเอกชน 2.5 หมื่นล้านบาท และสินเชื่อจากภาครัฐ 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะยาว เพื่อทำให้การบินไทยสามารถดำเนินงานต่อไปได้ โดยเจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อเพิ่มเติมจะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสินเชื่อ มาจากภาคเอกชน 2 ราย จากทั้งหมด 5 ราย

เจ้าหนี้มีเงื่อนไขที่สำคัญในการที่ให้เงินสินเชื่อเพิ่มเติมแก่บริษัทการบินไทย ซึ่งจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ในการดำเนินตามแผนฟื้นฟูและป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการให้สินเชื่อเพิ่มเติม คือ การบินไทยจะต้องยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงยังได้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่น้อยไปกว่าก่อนการเข้าแผนฟื้นฟูฯ ทำให้เจ้าหนี้ทั้งหมดมีความมั่นใจมากขึ้น