BOI เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพออนไลน์อ้างชื่อสนง.หลอกลงทุนผิดกม.

HoonSmart.com>>บีโอไอ ออกโรงเตือนระวังภัยมิจฉาชีพแอบอ้างนำชื่อและตราสัญลักษณ์สำนักงานฯ ไปใช้สร้างเครดิตหลอกลวงประชาชนหลงนำเงินมาลงทุนแบบผิดกฎหมาย พร้อมเตรียมดำเนินการทางกฎหมายสื่อโซเชียลต้มตุ๋นเพื่อให้เป็นตัวอย่าง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ใช้สื่อโซเชียลเป็นช่องทางออกมาเคลื่อนไหวแอบอ้างชื่อของสำนักงาน และมีการนำตราสัญลักษณ์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลของสำนักงาน ไปใช้สร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อติดต่อทำธุรกรรมการลงทุนออนไลน์แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยระบุผลประโยชน์ในรูปแบบเป็นตัวเงินที่จะได้รับตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายลักษณะที่เป็นความผิดตามกฎหมาย และทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต่อสำนักงาน

บีโอไอจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อ หรือสัญลักษณ์ของสำนักงานเพื่อติดต่อทำธุรกรรมการลงทุนออนไลน์ เนื่องจากบีโอไอเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่ไม่เกี่ยวกับภาษี โดยมิได้มีบทบาท และภารกิจดำเนินธุรกิจทางการเงินเพื่อแสวงหากำไรแต่อย่างใด

สำหรับสื่อโซเชียลลักษณะนี้ได้เคลื่อนไหวหลอกลวงประชาชนอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา และได้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสำนักงาน ดังนั้น สำนักงานเตรียมจะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาช่วยเพื่อยับยั้งการกระทำดังกล่าวนี้ไม่เกิดความเสียหายต่อประชาชนที่หลงนำเงินไปลงทุนแบบผิดกฎหมายอีกต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อจากบีโอไอโดยตรง ที่โทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 3 หรือ [email protected]