หุ้น NSL เทรดวันแรกเปิด 14.60 บาท แจกกำไร 21.67%

HoonSmart.com>> หุ้นไอพีโอน้องใหม่ “เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์” เข้าซื้อขายวันแรกใน SET ราคาเปิด 14.60 บาท เพิ่มขึ้น 2.ุุ60 บาท สูงกว่าราคา IPO ขายหุ้นละ 12 บาท

หุ้น NSL (บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่มในวันที่ 19 พ.ค.2564 เป็นวันแรก เปิดที่ราคา 14.60 บาท เพิ่มขึ้น 2.60 บาท หรือ 21.67% จากราคาเสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 12 บาท

NSL ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป เช่น แซนด์วิชอบร้อน เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว วางจำหน่ายตามร้าน 7-11 และเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ผักแช่แข็ง โดยแบ่งธุรกิจได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) เบเกอรี่แบรนด์ของ 7-11 ที่ NSL ผลิตให้ 2) แบรนด์ขนมขบเคี้ยวที่ NSL พัฒนาเอง 3) ธุรกิจ Food Service นำเข้าและแปรรูปเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผักแช่แข็ง พร้อมนำไปประกอบอาหาร และ 4) รับจ้างผลิตเบเกอรี่ หรือ OEM

NSL เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น มูลค่าระดมทุน 900 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,600 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 24 เท่า

บริษัทฯ มีแผนงานนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ โดยบริษัทจะลงทุนในเครื่องจักรและก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ซึ่งจะเน้นการผลิต 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน อาหารพร้อมรับประทานแบบไม่ต้องแช่เย็น และอาหารแห้งกึ่งสำเร็จรูป โดยมุ่งเน้นตลาดในประเทศเป็นหลักและขยายสู่ตลาดทั่วโลกต่อไป นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนยังจะช่วยปรับโครงสร้างทางการเงินจากการชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน