บลจ.ไทยพาณิชย์เสิร์ฟต่อ “กองทุนคอมเพล็กซ์รีเทิร์น” ดูแลเงินต้นกำไรอิงหุ้นจีน

HoonSmart.com>> บลจ.ไทยพาณิชย์ เดินหน้าขายต่อเนื่อง กองทุนคอมเพล็กซ์รีเทิร์น “SCBCR1YO” IPO 18-24 พ.ค.นี้ ชูจุดเด่นดูแลเงินต้น พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากหุ้นจีน A-Share แนวโน้มเติบโตพื้นฐานเศรษฐกิจแกร่ง

ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ มองเห็นโอกาสสร้างผลตอบแทนจากตลาดหุ้นจีน A-Share ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีจากพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนที่ยังคงมีเสถียรภาพ จึงได้นำเปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YO (SCB Complex Return 1YO : SCBCR1YO) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนมีอายุ 1 ปี มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค.2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

สำหรับกองทุนนี้ นอกจากโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝากจากการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้แล้ว ยังเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นจีน A-Share จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนต์ที่อ้างอิงกับดัชนี China AMC CSI300 Index ETF อีกด้วย

สำหรับกองทุนนี้มีกลยุทธ์การลงทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นําเงินต้นประมาณ 99.55% ของทรัพย์สินกองทุนไปลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนได้ขึ้นไป เมื่อครบกําหนดอายุกองทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอายุ 1 ปี โดยการลงทุนส่วนนี้มีความผันผวนต่ำช่วยลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้นได้ ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ส่วนที่ 2 ประมาณ 0.45% ของทรัพย์สินกองทุน จะนำไปลงทุนในสัญญาวอร์แรนต์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนตามตลาดหุ้นจีน A-Share โดยอ้างอิงกับผลตอบแทนของ China AMC CSI 300 Index ETF สำหรับสัญญาวอร์แรนต์มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแบบ Shark fin ซึ่งเป็นส่วนสร้างผลตอบแทนเพิ่มให้กับกองทุน โดยกำหนดกรอบการคำนวณผลตอบแทนเป็น 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 เมื่อราคาหุ้นอ้างอิง ณ วันพิจารณา น้อยกว่าหรือเท่ากับ ราคาหุ้นอ้างอิงในวันเปิดกองทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากวอร์แรนต์ กรณีที่ 2 เมื่อราคาหุ้นอ้างอิง ณ วันพิจารณา มากกว่า ราคาหุ้นอ้างอิงในวันเปิดกองทุนเกินแต่ไม่เกิน 15% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากวอร์แรนต์เท่ากับ 20% ของผลตอบแทนของ China AMC CSI300 Index ETF และกรณีที่ 3 เมื่อราคาหุ้นอ้างอิง ณ ใดวันหนึ่ง มากกว่า ราคาหุ้นอ้างอิงในวันเปิดกองทุนเกินกว่า 15% ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากวอร์แรนต์

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศจีนยังคงมีปัจจัยเชิงบวกช่วยหนุนให้ตลาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง เช่น การที่ภาครัฐได้สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินและการคลังจากการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง รวมถึงปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้ดี ประกอบกับการที่ IMF คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนปี 2021 อยู่ที่ 8.4% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์เติบโตของเศรษฐกิจโลกและกลุ่ม EM & Developing Economies ที่ 6% และ 6.7% ถึงแม้ว่ามีความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันการค้ากับสหรัฐฯ ที่คาดว่านายโจ ไบเดน ยังคงดำเนินนโยบายที่เข้มงวดกับจีนก็ตาม

แต่อย่างไรก็ตาม จีนยังมีโอกาสที่เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้าสู่ประเทศ โดย MSCI มีแผนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจีน A share อาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อการนำเงินทุนเข้าประเทศ จากปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลให้ประเทศจีนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนตามตลาดหุ้นจีน A-Share ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ดังนั้น กองทุน SCBCR1YO ที่มีรูปแบบการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นจีน A-Share จึงเป็นกองทุนอีกหนึ่งทางเลือกที่ในสภาวะเช่นนี้