แม่-ลูก DIMET ติดแคชบาลานซ์-SABUY ยกระดับ 3 เริ่ม 19 พ.ค.-8 มิ.ย.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับหุ้น DIMET พร้อมวอร์แรนต์ DIMET-W3 และ DIMET-W4 ติด Cash Balance ต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อหุ้น พร้อมยกระดับมาตรการระดับ 3 หุ้น SABUY และ SABUY-W1 ตั้งแต่ 19 พ.ค.-8 มิ.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับ 1 Cash Balance ของบริษัทไดเมท (สยาม) หรือ DIMET และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (DIMET-W3) และครั้งที่ 4 (DIMET-W4) ต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อหุ้นเต็มจำนวน ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.-8 มิ.ย. 2564

พร้อมกันนี้ยกระดับ 3 ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หลักทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) และ SABUY-W1 ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.-8 มิ.ย. 2564

ด้านบริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ชี้แจง Trading Alert List เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า โดยบริษัทฯ ไม่มีมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย และบริษัทไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่

หุ้น SABUY ปิด 7.00 บาท เพิ่ม 1.10 บาท หรือ +18.64% มูลค่าการซื้อขาย 462.58 ล้านบาท
SABUY-W1 เข้าเทรดวันแรกปิด 4.30 บาท มูลค่าการซื้อขาย 137.15 ล้านบาท

ส่วน DIMET ปิด 0.34 บาท เพิ่มขึ้น 0.07 บาท หรือ +25.93% มูลค่าการซื้อขาย 83.30 ล้านบาท
DIMET-W3 ปิด 0.47 บาท เพิ่ม 0.15 บาท หรือ +46.88% มูลค่าการซื้อขาย 16,630 บาท
DIMET-W4 ปิด 0.14 บาท เพิ่ม 0.02 บาท หรือ +16.67% มูลค่าการซื้อขาย 42.98 ล้านบาท