“โครงการอินทนนท์-ไลออนร็อก” ติดอันดับ 1 ของโลกด้านพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล

HoonSmart.com>>PwC เผยรายงานจัดอันดับการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางทั่วโลก พบ“โครงการอินทนนท์-ไลออนร็อก” มีความก้าวหน้าในการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารอยู่ในอันดับที่ 1 แนะติดตาม 3 แนวโน้มของการพัฒนา CBDC ในปีนี้

นางสาว วิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน บริษัท PwC ประเทศไทย เปิดเผยรายงาน PwC CBDC Global Index 2021 ซึ่งได้จัดทำดัชนีเพื่อวัดระดับความพร้อมของธนาคารกลางทั่วโลกในการปรับใช้สกุลเงินดิจิทัล โดยแบ่งประเภทของการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลออกเป็น 2 รูปแบบคือ สกุลเงินดิจิทัลสำหรับธุรกรรมรายย่อยของภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป (Retail CBDC) และสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างธนาคาร (Interbank or wholesale CBDC)

พบว่าไทยและเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีความก้าวหน้าในการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารอยู่ในอันดับที่ 1 โดยมีค่าดัชนีที่ 80 เท่ากัน เป็นผลมาจากโครงการอินทนนท์-ไลออนร็อก (Project Inthanon-LionRock) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางฮ่องกง (The Hong Kong Monetary Authority: HKMA)

“โครงการอินทนนท์-ไลออนร็อก ถือได้ว่าเป็นโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่มีความก้าวหน้าที่สุดทั้งในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ Wholesale CBDC โดยในปี 2562 ทางแบงก์ชาติของไทยได้ร่วมมือกับธนาคารกลางฮ่องกงในการทดสอบการใช้งาน CBDC เพื่อทำธุรกรรมข้ามพรมแดนขึ้น รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบในการชำระเงินระหว่างประเทศและขยายขอบเขตการใช้งานไปในด้านอื่น ๆ” นางสาว วิไลพร กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการดังกล่าว กำลังเข้าสู่การพัฒนาระยะที่ 2 โดยได้ขยายขอบเขตการชำระเงินข้ามพรมแดนจากแบบทวิภาคี ไปสู่การรองรับสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางอื่น ๆ และครอบคลุมหลายสกุลเงินมากขึ้น

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (CBUAE) และสถาบันศึกษาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PBC DCI) ได้ประกาศเข้าร่วมโครงการอินทนนท์-ไลออนร็อก และได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการ Multiple Central Bank Digital Currency (m-CBDC) Bridge ” หรือ m-CBDC Bridge เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยจะมีการประเมินผลการทดสอบเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำโครงการ m-CBDC Bridge มาใช้จริงในระยะต่อไป

ทั้งนี้ปัจจุบันมีธนาคารกลางทั่วโลกจำนวนมากกว่า 60 แห่ง ที่กำลังศึกษาการพัฒนาเงินสกุลดิจิทัลทั้งในรูปแบบการใช้งานธุรกรรมระหว่างธนาคาร (Wholesale CBDC) และการใช้งานสำหรับธุรกรรมรายย่อยของภาคธุรกิจและประชาชน (Retail CBDC) โดยโครงการสกุลเงินดิจิทัลประเภทรายย่อย จะมีบทบาทในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ต้องการมีบริการทางการเงินที่ทั่วถึง (Financial inclusion) ขณะที่โครงการประเภทระหว่างสถาบัน ส่วนใหญ่เกิดอยู่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วที่มีระบบกู้ยืมเงินระหว่างธนาคาร และตลาดทุนที่มีความพร้อม

สำหรับโครงการประเภท Retail CBDC นั้น ประเทศบาฮามาสถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 (โครงการ Sand Dollar) ตามด้วยอันดับที่ 2 คือประเทศกัมพูชา (โครงการ Bakong) โดยมีค่าดัชนีที่ 92 และ 83 ตามลำดับ โดยโครงการดังกล่าวของสองประเทศนี้ ได้เกิดขึ้นและใช้ได้จริงเรียบร้อยแล้ว

รายงานของ PwC ยังได้ระบุถึง 3 แนวโน้มของการพัฒนา CBDC ที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 ไว้ ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนา CBDC จะได้รับความสนใจมากขึ้น หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกกว่า 60 แห่งได้เริ่มศึกษาการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของตนเองไปตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลให้หลายโครงการในตอนนี้เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการนำไปใช้
2. ปริมาณธุรกรรมยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตาม แม้ว่าปัจจุบันจะมีโครงการประเภท Retail CBDC สองโครงการที่มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วในโลก แต่โครงการประเภท Wholesale CBDC ยังไม่ได้ถูกพัฒนาไปถึงขั้นที่ใช้งานได้จริง
3. บล็อกเชนจะเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน มากกว่า 88% ของโครงการ CBDC ทั้งแบบนำร่อง หรืออยู่ในขั้นตอนการผลิตต่างใช้บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน โดยเทคโนโลยีนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนา CBDC หลายด้าน

“ระยะถัดไปของการพัฒนา CBDC ของไทยคือ เร่งให้โครงการ Wholesale CBDC ที่ยังอยู่ในระยะนำร่องสามารถใช้งานได้จริง และการศึกษาถึงการใช้งานและผลกระทบในการนำ CBDC มาใช้งานในภาคประชาชน จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่กลุ่มคนจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้รัฐจัดเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ดี การดำเนินนโยบายทางการเงิน รวมทั้งบทบาทของแบงก์ชาติและสถาบันการเงิน จะล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของประเทศในอนาคต” นางสาว วิไลพร กล่าว