NRF รุกลงทุน 3 โครงการมูลค่าเกือบ 170 ลบ.ต่อยอดขายสินค้าบนอเมซอน

HoonSmart.com>> “เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์” เดินหน้าลงทุน 3 โครงการ มูลค่ารวมเกือบ 180 ล้านบาท ส่งบริษัทย่อยซื้อหุ้น Wicked Foods สัดส่วน 1.6% ธุรกิจขายอาหารและสินค้าโปรตีนจากพืชครบวงจร ซื้อหุ้น 20.3% Konscious Foods ผลิตสินค้าอาหารทะเลที่ทำจากโปรตีนพืชจำหน่ายในอเมริกาเหนือ พร้อมเข้าซื้อ เครื่องหมายการค้า SOL Trading ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพชั้นนำที่วางขายบน Amazon.com

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าลงทุน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการลงทุนในบริษัท Wicked Foods, Inc, โครงการลงทุนในบริษัท Konscious Foods, Inc. และการเข้าซื้อสินทรัพย์ภายใต้แบรนด์ SOL Trading มูลค่ารวมทั้งสิ้น 169.80 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการต่อยอดกลยุทธ์ไปสู่ Branded e-commerce บน Amazon.com ขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้ว และสร้างประโยชน์จากผลตอบแทนในการขายสินค้าใหม่ๆ โดยคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2564

บริษัท โน้ฟ ฟูดส์ (Nove) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน Wicked Foods, Inc มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 47.0 ล้านบาท โดยคาดว่ามีสัดส่วนในการถือหุ้น 1.6% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่ง Wicked เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ดำเนินธุรกิจขายอาหารและสินค้าโปรตีนจากพืช (plant-based) อย่างครบวงจร ภายใต้แบรนด์สินค้า Wicked Foods และ Wicked Kitchen โดยมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย อาทิ อาหาร plant-based สำเร็จรูป พิซซ่า ซอส อาหารแช่แข็ง ปัจจุบันบริษัท Wicked วางจำหน่ายสินค้าในร้านค้า Tesco ในสหราชอาณาจักร และมีแผนจะขยายธุรกิจไปประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ ประเทศอื่นๆในอนาคต

นอกจากนี้ Nove ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะลงทุนในบริษัท Konscious Foods, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา เงินลงทุน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 31.3 ล้านบาท ถือหุ้น 20.3% ป็นบริษัทสตาร์ทอัพมุ่งเน้นสินค้าประเภทอาหารทะเล (plant-based seafood) ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกอื่นๆให้กับผู้บริโภค และกลุ่มลูกค้า plant-based ซึ่งมักจะมุ่งเน้นไปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อวัวที่ทำมาจากโปรตีนพืช เป็นต้น โดย Konscious จะมุ่งเน้นการขายสินค้า plant-based seafood ในทวีปอเมริกาเหนือ และมีแผนที่จะเพิ่มหมวดสินค้าไปยังโปรตีนจากพืชประเภทอื่นๆ และจะเพิ่มยอดขายในทวีปอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

พร้อมกันนี้จะเข้าซื้อสินทรัพย์ภายใต้แบรนด์ SOL Trading โดย Boosted NRF Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะเข้าซื้อทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แบรนด์ มูลค่าเงินลงทุน 2.92 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 91.5 ล้านบาท

สำหรับสินค้ากลุ่ม SOL Trading อาทิ The Cocoa Trader, Fossil, Power Caribbean Cacao, and Aspen Naturals ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเพื่อสุขภาพชั้นนำที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์ม Amazon.com โดยผลิตภัณฑ์หลักของ SOL Trading เป็นผลิตภัณฑ์ในการประกอบอาหารและเบเกอรี่ ที่อยู่ในตลาดมาแล้วเกินกว่า 8 ปี และมียอดขายย้อนหลัง 12 เดือน (TTM) มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือมากกว่า 62 ล้านบาท ปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมด 45 รายการ (SKU) เช่น ผงโกโก้ ผงเจลาติน และจัดจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้านผลการดำเนินงาน NRF งวดไตรมาส 1/2564 มีกำไรสุทธิจำนวน 15.21 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.01 ลดลง 5% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 20.26 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02บาท