SO โชว์กำไรไตรมาส 1/64 โต 17%

HoonSmart.com>>SOผลประกอบการไตรมาส1/64 มีกำไรสุทธิ 39.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% ผลจากได้ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดีขึ้น และอัตรากำไรขั้นต้นที่เติบโตเพิ่มขึ้นจาก 17%เป็น19% มั่นใจแนวโน้มกำเติบโตต่อเนื่อง

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี หรือSOผู้ประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจรชั้นนำระดับประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จำนวน 39.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 33.7 ล้านบาท

ในไตรมาส 1/2564 บริษัทมีรายได้รวม 510 ล้านบาท จากรายได้ค่าบริหารจัดการบุคลากร 444 ล้านบาท คิดเป็น 87% รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 62 ล้านบาท คิดเป็น12% ได้แก่ การบริการรถยนต์ให้เช่า ซึ่งบริษัทได้ลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลรายใหญ่ที่มีการทำสัญญาระยะยาว และการให้บริการงานบันทึกข้อมูล

ด้านแนวโน้มประสิทธิภาพในการทำกำไรมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น โดยการทำโครงการ lean ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 จัดทำให้เพิ่มศักยภาพ ในการทำงานได้ดีขึ้น และต้นทุนการทำธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากร ต้นทุนค่าเช่า และค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลงถึง 6% ในไตรมาส 1/2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในส่วนของต้นทุนทางการเงินในไตรมาสนี้ บริษัทไม่มีต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นผลมาจากการคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งหมดหลังจากIPO