BTSGIF เผยยอดผู้โดยสารเม.ย.วูบ 46% พิษโควิดฉุดราคาประเมินลด 5.5 พันลบ.

HoonSmart.com>> กองทุนรวม BTSGIF เปิดตัวเลขผู้โดยสารเดือนเม.ย.ท่ามกลางโควิดระลอกใหม่ฉุดยอดลดลง 46.4% จากเดือนก่อน ขณะที่ทั้งปี 2563/2564 ลดลง 47.3% จากปีก่อนหน้า ฉุดราคาประเมินทรัพย์สินครั้งล่าสุดลดลง 5.5 พันล้านบาท เชื่อกระจายวัคซีนทั่วถึงสถานการณ์กลับเป็นปกติ ความต้องการเดินทางจะกลับมา

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เปิดเผยว่า จำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า BTS (เฉพาะส่วนหลัก สถานีหมอชิต – สถานีอ่อนนุช และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีสะพานตากสิน) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ล่าสุด เดือนเม.ย.2564 อยู่ที่ 6.7 ล้านเที่ยว ลดลง 46.4% จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 93.6% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน

ส่วนจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งปี 2563/2564 (เดือนเม.ย.2563 – มี.ค.2564) อยู่ที่ 124.9 ล้านเที่ยว ลดลง 47.3% จาก ปี 2562/2563 ซึ่งมี 236.9 ล้านเที่ยว

ทั้งนี้ กองทุน BTSGIF ได้ทำการประเมินทรัพย์สินเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทประเมินทรัพย์สินได้ทำการประเมินเมื่อวันที่ 12 พ.ค.2564 โดยปรับปรุงประมาณการรายได้และรายจ่ายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 และปีอื่นๆ หลังจากนั้น พร้อมทั้งให้ราคาประเมินใหม่ ณ วันที่ 31 มี.ค.2564 อยู่ที่ 44,790 ล้านบาท ลดลงจากการประเมินครั้งก่อนหน้า 5,520 ล้านบาท

“โดยปกติ มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนในปัจจุบัน จะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญาสัมปทานที่จะหมดอายุในปี 2572 อยู่แล้ว แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสมมติฐานค่าโดยสารและการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าสายต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง เราจึงต้องนำปัจจัยเหล่านี้มาใช้ในการประเมินทรัพย์สินครั้งนี้เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งเป็นการตีมูลค่าทางบัญชีที่ไม่ได้มีผลต่อการดำเนินงาน ขณะที่ราคาหน่วยลงทุนในปัจจุบันอยู่ต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิมาก ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจลงทุน” นายพรชลิต กล่าว

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย มีการกระจายวัคซีนให้ประชาชนในวงกว้าง กองทุน BTSGIF เชื่อมั่นว่า จำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า BTS จะทยอยกลับมาเป็นปกติ เนื่องจากประชาชนยังมีความต้องการใช้ระบบขนส่งมวลชนที่อำนวยความสะดวกให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อภายในเมืองและเชื่อมต่อกับเขตเมืองชั้นนอกได้รวดเร็ว ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการดำเนินงานในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่สถานการณ์แพร่ระบาดยังมีอยู่ ในฐานะที่ BTSGIF เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงร่วมมือกับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องผลกระทบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ผู้โดยสาร ด้วยการออกมาตรการดูแลผู้โดยสารเป็นครั้งที่ 3 ขยายเวลาบัตรโดยสารที่มีเที่ยวเดินทางในบัตรหมดอายุในช่วงตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งผู้โดยสารสามารถทยอยนำบัตรโดยสาร มาติดต่อขอรับสิทธิ์ขยายเวลาเที่ยวเดินทางได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 (และเที่ยวเดินทางนี้จะมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่การใช้ครั้งแรก)