ดัชนีภาวะเศรษฐกิจ-การครองชีพครัวเรือนเดือน เม.ย.ทรุดแตะ 37.0

HoonSmart.com>>ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุโควิด-19 ระลอก3ฉุดดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนเดือนเม.ย. แตะที่ 37.0 สะท้อนกำลังซื้อเปราะบาง กระตุ้นรัฐบาลเร่งจัดหาและฉีดวัคซีน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มต้นขึ้นในเดือน เม.ย.ส่งผลกระทบให้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในเดือนเม.ย.ปรับตัวลดลงอย่างมากอยู่ที่ 37.0 จาก 40.4 ในเดือนมี.ค. มีนัยต่อความเปราะบางของกำลังซื้อครัวเรือนจากจังหวะเวลาเกิดการระบาดหนัก ในขณะที่มาตรการเยียวยาเพิ่มเติมยังไม่ออกมา รวมถึงราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มอย่างมาก

โดยสะท้อนจากดัชนีที่ปรับลดลงในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในส่วนของมุมมองต่อการมีรายได้และงานทำ รวมถึงค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่ไม่รวมภาระหนี้ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวสอดคล้องไปกับทิศทางของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับสูงขึ้นในรอบ 8 ปี ซึ่งจะยิ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของครัวเรือนในระยะข้างหน้า

และเมื่อพิจารณาดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนใน 3 เดือนข้างหน้าพบว่าปรับตัวลดลงเช่นกันอยู่ที่ 39.4 จาก 41.5 ในเดือนมี.ค. สอดคล้องไปกับมุมมองของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่มองว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยังเผชิญกับความเสี่ยงหลากหลายด้าน ตลาดแรงงานในภาพรวมยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว ดังนั้นกำลังซื้อของครัวเรือนจะถูกกระทบอย่างมากจากรายได้ที่มีแนวโน้มลดลง

ในขณะที่ฐานะทางการเงินของครัวเรือนมีแนวโน้มเปราะบางลงเรื่อยๆต่อเนื่องมาจากการระบาดในครั้งก่อนๆ แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือออกมา เพื่อบรรเทาผลกระทบอยู่บ้างแต่ขนาดไม่เท่ากับมาตรการเยียวยาในรอบก่อน (เม.ย.-พ.ค.63) เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ

นอกจากการเร่งดำเนินการจัดหาและฉีดวัคซีนแล้ว มาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจเพื่อประคับประคองภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจากมาตรการเยียวยาที่ครม.มีมติในวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา