ศบค.พบผู้ติดโควิดใหม่ 1,630 ราย เสียชีวิต 22 ราย

HoonSmart.com>>ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 1,630 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,321 ราย ค้นหาเชิงรุก 301 ราย เดินทางจากต่างประเทศ 8 ราย เสียชีวิต 22 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 421 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันที่ 10 พ.ค.2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 1,630 ราย ยอดสะสม 85,005  ราย โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการจำนวน 1,321 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 301 ราย ผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศ 8 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย ยอดสะสม 421 ราย

ด้านผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 1,603 ราย รวมหายแล้ว 55,2085 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 29,376 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 158,963,126 ราย อาการรุนแรง 107,152 ราย รักษาหายแล้ว 136,486,063 ราย
เสียชีวิต 3,306,612 ราย
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 33,476,781 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 22,662,410 ราย
3. บราซิล  จำนวน 15,184,790 ราย
4. ฝรั่งเศส  จำนวน 5,777,087 ราย
5. ตุรกี  จำนวน 5,031,331 ราย
ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 99 จำนวน 85,005 ราย