NWR เผยกิจการร่วมค้าได้งานทางเชื่อม Skywalk รพ.จุฬาภรณ์-สถานีหลักสี่

HoonSmart.com>> “เนาวรัตน์พัฒนาการ” เผยกิจการร่วมค้าได้งานสร้างทางเชื่อมรพ.จุฬาภรณ์-สถานีหลักสี่ มูลค่า 238 ล้านบาท สัดส่วนงานตามมูลค่าถือหุ้น NWR 121.49 ล้านบาท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2564 กิจการร่วมค้าเอ็นดับเบิลยูอาร์-เอวีพี ซึ่งประกอบด้วย NWR และ บริษัท แอดวานซ์ฟรีแฟบ จำกัด (AVP) ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางเชื่อม Skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีหลักสี่ตามพระราชดำริ มูลค่าโครงการ 238.22 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับสัดส่วน NWR 51% คิดเป็นมูลค่า 121,492,200 บาท สัดส่วน AVP 49% คิดเป็นมูลค่า 116,727,800 บาท) ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วันนับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน