ธ.ออมสินปิดสาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั่วคราว5-18 พ.ค.

HoonSmart.com>>ธนาคารออมสิน แจ้งปิดสาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั่วคราว 5-18 พ.ค. หลังพบพื้นที่เขตบางแค มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรุงเทพมหานครมีความรุนแรงมากขึ้นและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งกรมควบคุมโรคได้มีการตรวจค้นหาเชิงรุกและคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตบางแค พบรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค และพื้นที่ชุมชนแออัดบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น

ธนาคารออมสินจึงขอแจ้งปิดให้บริการสาขาเดอะมอลล์ บางแค เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5–18 พฤษภาคม 2564 เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ปิดให้บริการหรือจนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะคลี่คลาย เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ

โดยระหว่างนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการจากสาขาพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติ ได้แก่ สาขาบางแค สาขาซีคอน บางแค สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจและสาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนา หรือสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของธนาคารฯ เช่น แอปพลิเคชัน MyMo, ตู้ ATM และระบบ Internet Banking เป็นต้น