ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 2,419 ราย ตาย 19 คน

HoonSmart.com>>ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เร่งตัวขึ้นเพิ่ม 2,419 ราย มากกว่าผู้หายป่วยแล้วอยู่ที่ 2,247 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 คน ด้านกทม.ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราวออกไปถึง 17 พ.ค.นี้ จากเดิม 9 พ.ค.64 หวังสกัดโควิด-19

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันที่ 8 พ.ค.2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 2,419 ราย ยอดสะสม 81,274 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,409 รายและเดินทางจากต่างประเทศ 10 ราย ขณะที่หายป่วยกลับบ้าน 2,247 ราย และมีผู้เสียชีวิต 19 คน ยอดสะสม 382 คน

ด้านกรุงเทพมหานคร (กทม.) ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ จนถึงวันที่ 17 พ.ค.2564 จากเดิม 9 พ.ค.64 โดยเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 มีมติเห็นชอบคงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีจำนวนสูง

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงมีมติเห็นสมควรดำเนินมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เม.ย. 2564 ต่อไปอีก เพื่อให้สามารถยุติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้โดยเร็ว จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เม.ย.2564 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เม.ย.2564 จนถึงวันที่ 17 พ.ค.2564

ด้านสถานการณ์ทั่วโลก ณ 8 พ.ค.2564 เพิ่มขึ้น 8.34 แสนราย ยอดสะสม 157.53 แสนราย ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม 13,726 ราย รวม 3.2 ล้านราย คิดเป็น 2.1% ขณะที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้ออยู่ในอันดับที่ 99