MRT ออกมาตรการช่วยผู้โดยสาร ”เปลี่ยนเที่ยวที่หมดอายุเป็นคูปอง”

HoonSmart.com>>MRTออกมาตรการดูแลผู้โดยสารที่มีเที่ยวโดยสารหมดอายุช่วง 18 เม.ย.-30 มิ.ย. 64 ตามประเภทของบัตร ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ระลอกใหม่ ให้เปลี่ยนเที่ยวโดยสารที่หมดอายุเป็นคูปองเดินทางตามจำนวนเที่ยวที่คงเหลือ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) แจ้งว่าบริษัทฯได้ออกมาตรการเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ที่มีเที่ยวโดยสาร (Trip Pass) หมดอายุ จากผลกระทบ COVID-19 ระลอกใหม่

โดยผู้โดยสารที่มีเที่ยวโดยสาร ในบัตร MRT และ MRT Plus ประเภท 30 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 และเที่ยวโดยสารประเภท 60 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. -30 มิ.ย. 64 สามารถขอเปลี่ยนเที่ยวโดยสารที่หมดอายุเป็นคูปองเดินทางตามจำนวนเที่ยวโดยสารที่คงเหลือ

ให้นำบัตรโดยสารไปติดต่อขอรับคูปอง ตามประเภทของเที่ยวโดยสารที่หมดอายุ ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย – 31 ธ.ค.64 ซึ่งคูปองการเดินทางดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคูปอง

ผู้โดยสารต้องขอรับสิทธิ์เที่ยวโดยสารที่หมดอายุก่อนเติมเที่ยวโดยสารใหม่และไม่สามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี โดยมีเงื่อนไขการใช้เดินทางเป็นไปตามที่ รฟม.และ BEM กำหนด

ทั้งนี้ รฟม.และ BEM จะยังคงดำเนินมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย และขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ด้วยดีเสมอมา เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างดูแลผู้โดยสารและขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 0 2624 5200 เฟซบุ๊ก : 1MRT Bangkok Metro ทวิตเตอร์ : MRT Bangkok Metro อินสตาแกรม : mrt_bangkok หรือโมบายแอปพลิเคชัน : Bangkok MRT และติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม.เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044