ซีพีเอฟ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชู “บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน”

ซีพีเอฟ ชู “บรรจุภัณฑ์​ยั่งยืน” มาตรฐานความปลอดภัย​ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายกิตติ​ หวังวิวัฒน์ศิลป์ ในฐานะประธานคณะทำงานบรรจุภัณฑ์ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF )  กล่าวว่า บริษัท ฯ เข้มงวดมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในการผลิตอาหารทุกขั้นตอนแล้ว  ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาคุณภาพของอาหารให้ดีที่สุดด้วย นำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมาย    ค​วามยั่งยืน​ในการเป็นผู้นำการผลิตอาหารมั่นคงและปลอดภัย​

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้บรรจุอาหารของซีพีเอฟ ทั้งหมดเป็นคุณภาพ Food Grade ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีคุณสมบัติสามารถป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากภายนอก ช่วยคงคุณค่าทางโภชนาการในอาหารได้ตลอดการจัดเก็บ และไม่ทิ้งสารตกค้างเมื่อสัมผัสกับอาหาร และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่ปลอดภัยต่อการอุ่นร้อนในไมโครเวฟ

“ซีพีเอฟ ตระหนักดีว่า การเลือกใช้ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร เป็นหัวใจสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ช่วยให้ผู้บริโภคได้อาหารที่สะอาดปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน มีการทดสอบบรรจุภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิตก่อนวางจำหน่ายจริงในตลาด ตลอดจน​รณรงค์​ให้ผู้บริโภค​มีส่วนร่วมลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์​อาหาร เพื่อสมดุลสิ่งแวดล้อม” นายกิตติ กล่าว

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ยังส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุทางเลือกอื่น ๆ เช่น กระดาษรีไซเคิล วัสดุหมุนเวียน ทดแทนการใช้พลาสติก เช่น ถาดไข่ไก่สด ปลอดสาร CP Selection Cage Free ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิลทั้งหมด  ส่วนของถาดพลาสติก PET มีสัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิล ในชั้นที่ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับไข่ไก่ อยู่ถึง 60 %  ไข่ม้วนออมเล็ต ใช้เทคโนโลยีพลาสติกฟิล์ม 2 ชั้น ที่เป็นชนิดเดียวกัน สามารถรีไซเคิลได้ 100%

รวมทั้งสนับสนุนการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ เช่น ถาดพลาสติกใสชีวภาพ Polylactic acid (PLA) ที่ผลิตจากพืช ย่อยสลายได้100% โดยเริ่มต้นใช้กับเนื้อหมูและไก่สดแช่แย็น ที่ ซีพี บุชเชอร์ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2558 และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบัน ซีพีเอฟ ได้ใช้ถาดนี้ไปแล้วกับอาหารมากกว่า 20 ล้านชิ้น