DITTO โชว์กำไรปี 63 โต 103% จ่อเทรดตลาด mai 6 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดเอ็ม เอ ไอ รับหุ้น “ดิทโต้ (ประเทศไทย)” เริ่มซื้อขาย 6 พ.ค.64 โชว์กำไรปี 63 จำนวน 114 ล้านบาท เติบโต 103%

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) หรือ DITTO เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยีและเริ่มซื้อขายวันที่ 6 พ.ค.2564

บริษัทฯ จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document and Data Management Solution) และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ บริษัทฯ เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 72 ล้านหุ้นและกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 8 ล้านหุ้น ราคา IPO หุ้นละ 7.50 บาท ซึ่งเสนอขาย IPO วันที่ 23-27 เม.ย. 2564

ด้านผลการดำเนินงานปี 2563 กำไรสุทธิ 114.20 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.35 บาท เติบโต 102.95% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 56.27 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.18 บาท โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 986.29 ล้านบาท เติบโต 27.59% จากงวดปีก่อน