CSP เผยพนง.ติดโควิด 138 ราย ขยายเวลาปิดโรงงานพระสมุทรเจดีย์

HoonSmart.com>> “ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์” เผยพนักงานส่วนโรงงานสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่พระสมุทรเจดีย์ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 138 ราย ต้องขยายระยะเวลาปิดทำการออกไปอีกจนกว่าสาธารณสุขไฟเขียว

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ (CSP) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2564 บริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากสถานพยาบาลว่ามีพนักงาน 1 รายในส่วนปฏิบัติงานโรงงานสาขาสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลตรวจเป็นบวก จึงได้ให้พนักงานเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กรโดยทันที พร้อมทั้งได้จัดให้ตรวจหาเชื้อซ้ำ 2 ครั้ง

ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการได้เข้าช่วยเหลือตรวจแบบค้นหาเชิงรุกอีกครั้ง โดยตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งมีความแม่นยำสูง ณ วันที่ 4 พ.ค.2564 พบพนักงานติดเชื้อเฉพาะฝั่งโรงงานรวม 138 ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรก ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดการอย่างถูกต้อง และประพฤติตามคําแนะนําของสํานักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และกรมควบคุมโรค รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

บริษัทฯยังจําเป็นต้องขยายระยะเวลาปิดทําการสาขาโรงงานสมุทรปราการเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าทางสํานักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ จะห็นควรให้สามารถเปิดทําการได้อีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ติดต่อและสังคมโดยรวม