NPS ร่วมสู้โควิด-19 มอบเจลแอลกอฮอล์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ

NPS ร่วมสู้โควิด-19 มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหินซ้อน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย  (NPS) มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับ อุษณีย์ แจ้งหลำ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานอาสาสมัครตำบลเขาหินซ้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับส่งเสริมการดูแลสุขภาพชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ NPS ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง และโรงพยาบาลสนามพุทธโสธรประชารักษ์ เพื่อเป็นกำลังใจและร่วมสู้โควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน