KTAM Focus : CHINABOND

โดย…ณัฏฐะ มหัทธนา
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์
บลจ.กรุงไทย

Bloomberg เผยข้อมูลล่าสุด บรรดารัฐบาลท้องถิ่นของจีนเสนอขายพันธบัตรพิเศษ (special bonds) เพียง 222.7 พันล้านหยวนในเดือน ม.ค.-เม.ย. เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ต่ำกว่า 2 ปีที่ผ่านมามาก โดยเทียบไม่ได้เลยกับ 1.15 ล้านล้านหยวนเมื่อปีที่แล้ว และยังไม่ถึง 1 ใน 3 ของช่วง 4 เดือนแรกปี 2019

ระดับหนี้ของจีนลดลง เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจในไตรมาสแรก อัตราส่วนหนี้สินรวมทั้งภาคครัวเรือน บริษัทนอกภาคการเงิน และรัฐบาล ต่อจีดีพีของจีน (macro leverage ratio) ปรับตัวลง 2.6% ในช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ (เทียบกับสิ้นปี 2020)

เศรษฐกิจจีนฟื้นเร็ว เปิดทางให้รัฐบาลปักกิ่งหันไปมุ่งลดหนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและสร้างเสถียรภาพในระยะยาว แม้การขึ้นดอกเบี้ยและเข้มงวดนโยบายการเงินโดยธนาคารกลาง (PBOC) ยังดูห่างไกลไม่เร่งด่วน แต่ซัพพลายของบอนด์ที่ชะลอลงบ่งชี้ว่า รัฐบาลจีนอาจเริ่มทยอยผ่อนแรงกระตุ้นทางด้านการคลัง

แนวนโยบายดังกล่าวสนับสนุนให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพสูงในระยะยาว เพิ่มความยืดหยุ่นให้รัฐบาลมีเครื่องมือปรับจูนอัตราการเติบโตได้ในระยะสั้น ตัวอย่างเช่นการเร่งออกพันธบัตรพิเศษในเดือน เม.ย. ตลาดหุ้นจีนอาจไม่หวือหวาเท่าปีก่อน แต่ก็น่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อไปด้วยคุณภาพและเสถียรภาพที่ดีขึ้นเช่นกัน

ตราสารหนี้จีน (China Bond) เป็นตลาดสินทรัพย์ใหญ่ซึ่งทวีความน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆ ด้วยพลวัตของ อุปสงค์-อุปทาน สวนทางกับสหรัฐโดยขณะที่ “พญาอินทรี” เร่งกู้เงินออกพันธบัตรปริมาณมหาศาลเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน แต่ในทางกลับกัน “พญามังกร” เริ่มลดการออกบอนด์ เมื่อซัพพลายพันธบัตรจีนชะลอลง แต่ดีมานด์ของนักลงทุนทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจีนเปิดตลาดดัน China Bond เข้าดัชนีระดับโลก ขณะต่างชาติยังถือครองน้อย ประกอบกับเงินหยวนมีเสถียรภาพสูง ล้วนเป็นปัจจัยดึงดูด fund flows ในระยะยาว ยีลด์ตราสารหนี้จีนสูงกว่าตลาดพัฒนาแล้ว อัตราการผิดนัดชำระก็ต่ำ (แต่มักเป็นข่าวครึกโครม) ตลาดบอนด์จีนพัฒนาต่อเนื่องเปิดโอกาสสร้าง alpha แก่กองทุนที่บริหารเชิงรุก นอกจากนี้ ตราสารหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไม่ค่อยสัมพันธ์กับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จึงช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (KT-CHINABOND) (อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมจากสำนักงาน ก.ล.ต.) ลงทุนในหน่วยของ BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้สกุลหยวน (RMB dominated fixed income) อย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สกุลหยวน (Non-RMB denominated securities) ออกโดยธุรกิจที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในประเทศจีน กองทุนหลักเน้นลงทุนในทุกตลาดตราสารหนี้ของจีน รวมถึงตลาดตราสารหนี้สกุลหยวนในประเทศจีน (Onshore RMB bond market) ตลาดตราสารหนี้สกุลหยวนนอกประเทศจีน (Offshore RMB bond market) และตลาดตราสารหนี้นอกประเทศจีนที่เป็นสกุลเงินแข็ง (Hard currency market) อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยของพอร์ตอยู่ที่ระดับลงทุน (Investment grade)

KT-CHINABOND กองทุนหลักบริหารด้วยสไตล์ยืดหยุ่น (Go-Anywhere Approach) สามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรสินทรัพย์ระหว่างในและนอกประเทศจีนให้สอดคล้องกับพลวัตของตลาด (Dynamic Asset Allocation) เปิดรับโอกาสจากตลาดตราสารหนี้จีนอันกว้างใหญ่และกำลังดึงดูดเม็ดเงินของนักลงทุนทั่วโลกซึ่งแสวงหายีลด์ที่สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ

 

คำเตือน: ความเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน คู่มือการลงทุน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน