SCC ศึกษาปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ เล็งส่ง SCG Chemicals เข้าตลาดหุ้น

HoonSmart.com>> “ปูนซิมนต์ไทย” เผยอยู่ระหว่างศึกษาปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ เล็งส่ง SCG Chemicals เข้าตลาดหุ้น รองรับขยายธุรกิจ คาดสรุปสิ้นปี 65

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ รวมถึงการเสนอขายหุ้นของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้น 100% ต่อประชาชนทั่วไป (IPO) เพื่อรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจเคมิคอลส์ในอนาคต เช่น ความเป็นไปได้ในการขยายกำลังการผลิตในภูมิภาคอาเซียน และการลงทุนอื่นๆ ซึ่งคาดว่าการศึกษาและการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565

ขณะที่ความคืบหน้าการลงทุนอื่นๆ ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ประกอบด้วย 1.โครงการขยายกำลังการผลิตของบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด (MOC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCG Chemicals และบริษัทในกลุ่ม The Dow Chemical Company (Dow) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย SCC มีสัดส่วนในการถือหุ้นทางอ้อมใน MOC จำนวน 67% และกลุ่ม DOW ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด 33%

ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จด้วยดี โดยโรงงานเริ่มทดลองดำเนินการผลิตแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตได้เต็มกำลังภายในเดือนพ.ค.64 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงยังใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนการลงทุนที่ต่ำลง และยังทำให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process)

2.ในส่วนของกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาวะโลกร้อน พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นผ่าน SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte, Ltd. เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 70% ใน Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plastico, S.A. (Sirplaste) ในวันที่ 27 เม.ย.64 คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะยังคงถือหุ้น 30% และบริหารกิจการร่วมกับ SCG Chemicals

sirplaste ประกอบธุรกิจด้านพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส ด้วยกำลังการผลิต 36,000 ตันต่อปี มีการผลิตและขายสินค้าให้กับลูกค้าโปรตุเกสและทวีปยุโรป การลงทุนใน Sirplaste นอกจากเป็นการเข้าสู่ธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังสร้างโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลและขยายช่องทางการขายในตลาดยุโรปด้วย

 
 
อ่านข่าว

SCC กำไรไตรมาสแรก 1.49 หมื่นลบ. โต 114% ดีกว่าตลาดคาด