ประกาศผล TIDLOR 18.00 น. วันนี้ ที่ Settrade.com

หุ้น TIDLOR เคาะราคาขายสูงสุด 36.50 บาท ประกาศผลจองซื้อ 28 เม.ย. เวลา 18.00 น. ที่ www.settrade.com/ipo/TIDLOR

ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นสามัญ ได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ที่ www.settrade.com/ipo/TIDLOR