SABUY ผนึกพันธมิตรธุรกิจอาหาร เดินหน้าธุรกิจ Supply Chain

HoonSmart.com>>”สบาย เทคโนโลยี” รุกธุรกิจ Supply Chain เชื่อมต่อออฟไลน์ เปิดตัวบริษัท สบาย มาร์เก็ต พลัส และบริษัท สบาย ฟู้ด พลัส ร่วมมือกับ ฟู้ดวิลล์ นำจุดแข็งจัดหาวัตถุดิบอาหาร ร่วมมือกับจุดแข็งของ SABUY ที่มี POS ในการเข้าถึงลูกค้า วางเป้า 2-3 ปีข้างหน้า มีมากกว่า 500 ศูนย์   ขยายจุด POS เพิ่มกว่า 6 หมื่นราย เสริมจุดแข็งเป็น One-stop Service Solution มุ่งขยาย B2C ต่อในอนาคต

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมมุ่งสู่ธุรกิจ SABUY Supply Chain เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจ มุ่งเน้นเชื่อมต่อออฟไลน์ สู่ ออนไลน์ ซึ่งได้จัดตั้งบริษัท สบาย มาร์เก็ต พลัส  ที่ทางบริษัทฯถือหุ้น 100% และจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท สบาย ฟู้ด พลัส ที่บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ ถือหุ้น 50% และบริษัท ฟู้ดวิลล์ ถือหุ้น 50%

จากความชำนาญของบริษัท ฟู้ดวิวล์ ในการจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และกลุ่ม SABUY ที่มีความชำนวญในการเป็นผู้ให้บริการ Payment Solution ที่เข้าถึงกลุ่มร้านอาหารขนาด SMEs ผ่านการ ให้บริการของ POS ของบริษัทสบาย โซลูชั่นส์ โดยความร่วมมือดังกล่าว จะต่อยอดธุรกิจร่วมกัน ในการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง และวัตถุดิบทุกประเภทที่ใช้สำหรับประกอบอาหารรวมไปถึงอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ภายในครัว ภายใต้แนวคิด One-stop Service Solution ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่ม SME ผ่านระบบ POS

“เราวางแผนเริ่มเปิดให้บริการ สบาย ฟู้ด พลัส ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป ส่วนสบาย มาร์เก็ต ทางกลุ่มสบายฯ ได้เริ่มลองตลาดในการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Market Place ชั้นนำไปแล้ว โดยนำน้ำแร่และน้ำเปล่าฉลากโดราเอม่อน ที่เป็น Limited Edition จำนวน 40 แบบ จำหน่ายผ่านช่องทาง Shopee และ Lazada ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา” นายวิรัช กล่าว

ด้านนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ เปิดเผยว่า บริษัทมีเป้าหมายใน 2-3 ปีข้างหน้า (2566-2567) ในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ระบบศูนย์อาหารให้ได้มากกว่า 500 ศูนย์ จากปัจจุบันที่ 224 ศูนย์ และตั้งจุด POS ให้ครอบคลุมได้มากกว่า 60,000 ราย จากปัจจุบัน 77 ราย เพื่อใช้รองรับการเติบโตจากความร่วมมือข้าง มุ่งเน้นสร้างความสบายให้กับลูกค้าในระบบ ในการสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบ ของใช้ที่จำเป็นผ่านทางระบบ Food court และ POS เพื่อเป้าหมายการเป็น One-Stop Service Solution ที่แท้จริง

นอกจากนี้บริษัทสามารถทำรายการเชื่อมต่อกับธุรกิจเกี่ยวโยงอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการสต็อกสินค้า การคำนวณต้นทุน รวมไปถึงความสามารถรองรับระบบ CRM และ Loyalty Program ผ่าน สบาย เอ็กเชนจ์ได้อีกด้วย การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดการเติบโตร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

ด้านนายวิวัฒน์ อวศิริพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดวิลล์ เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจในช่วงก่อนของ 2 บริษัท จะมุ่งเน้นในรูปแบบของ B2B แต่หากนำความชำนาญแต่ละฝ่ายมารวมกัน จะสามารถต่อยอดไปยังรูปแบบ B2C มากขึ้น โดยใช้ช่องทาง POS ในการถึงลูกค้า และผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น

“เราเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจจัดส่งวัตถุดิบประเภทอาหารสด อาหารแห้ง ทุกประเภทให้แก่ผู้ประกอบการอาหาร ตั้งแต่ปี 2552 ลูกค้าของบริษัทคือ ครอบคลุมทั้งลูกค้าองค์กรประเภทโรงพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ และเครือข่ายเชนร้านอาหารขนาดใหญ่ การร่วมมือครั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนของบริษัทลงไปอีก และยังมีธุรกิจที่สามารถต่อ ยอดร่วมกันได้อีก ผ่านบริษัท Shipsmile ที่มีจุดเด่นในการส่งสินค้าทั่วกรุงเทพฯภายในวันเดียว และเป็นจุดให้บริการรับสินค้า” นายวิวัฒน์ กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทสบาย ฟู้ด พลัส จะเปิดให้บริการการสั่งซื่อวัตถุดิบ อาหาร สินค้าผ่านระบบสั่งซื้อออนไลน์ SABUY POS จากสบาย โซลูชั่นส์ ได้