“เซ็ทเทรด ดอท คอม” ตั้ง “พุฒิพงศ์ สกนธวัฒน์” นั่งเอ็มดี

HoonSmart.com>> “เซ็ทเทรด ดอท คอม”ประกาศแต่งตั้ง “พุฒิพงศ์ สกนธวัฒน์” ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ขับเคลื่อนธุรกิจ มีผล 20 เม.ย.64 เป็นต้นไป

พุฒิพงศ์ สกนธวัฒน์

นายพุฒิพงศ์ สกนธวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์การทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลายมามากกว่า 20 ปี โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ และได้ร่วมงานกับบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (STT) ตั้งแต่เริ่มต้น

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (STT) เชื่อมั่นว่า นายพุฒิพงศ์ สกนธวัฒน์ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (STT) ให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน