TRUE เปิดขายหุ้นกู้ 4 รุ่น ดอกเบี้ย 3.50-4.55% ดีเดย์ 10-12 พ.ค.

HoonSmart.com>> “ทรู” เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อายุ 3 ปี ผลตอบแทน 3.50% ส่วนอายุยาวสุด 5 ปี 9 เดือน จ่าย 4.55% เสนอขายนักลงทุนทั่วไป ระหว่าง 10-12 พ.ค.นี้ ผ่าน 5 แบงก์ เพิ่มช่องทางจองซื้อผ่านออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน เฉพาะแบงก์ทหารไทยเปิดจองเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ ด้านเรทติ้งหุ้นกู้ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”

น.ส.ยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการออกหุ้นกู้บ TRUE ครั้งที่ 4/2564 เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด อายุ 3 ปี ถึง 5 ปี 9 เดือน โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2564 เตรียมเสนอขายในวันที่ 10-12 พ.ค.2564

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวน 4 ชุด ดังนี้ 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี, 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี, 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี และ 4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.55% ต่อปี

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการลงทุนหรือขยายกิจการของบริษัทฯ ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และหรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยทั้งบริษัทฯและหุ้นกู้ของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ ทรู เข้าใจและห่วงใยความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ลงทุน ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้เพิ่มช่องทางการจองซื้อหุ้นกู้ อำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ส่วนธนาคารทหารไทย เปิดจองซื้อเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น