กองทุนวายุภักษ์ตัดขายหุ้น THAI ออก 0.3088% เหลือถือ 14.9335%

HoonSmart.com>> “กองทุนวายุภักษ์” ตัดขายหุ้น THAI ในตลาดหลักทรัพย์กว่า 6.74 ล้านหุ้น หรือ 0.3088% เหลือถือหุ้น 14.9335%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จำหน่ายหุ้นของบริษัท การบินไทย (THAI) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 จำนวน 6,741,570 หุ้น หรือคิดเป็น 0.3088% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 325,965,164 หรือ คิดเป็น 14.9335% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหุ้น THAI เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 64 – 17 พ.ค.2564 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และจะขึ้น SP ห้ามการซื้อขายในวันที่ 18 พ.ค.2564 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์และอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ โดยนัดประชุมเจ้าหนี้ 12 พ.ค.2564

ด้านหุ้น THAI ปิดตลาด 26 เม.ย.2564 ที่ราคา 2.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ +2.00% มูลค่าการซื้อขาย 55.20 ล้านบาท

ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น 22 เม.ย.ที่กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง ขายหุ้นออก ราคาหุ้น THAI เปิด 2.06 บาท และขึ้นไปแตะสูงสุด 2.08 บาท และปิดต่ำสุดที่ 1.96 บาท ลดลง 0.12 บาท หรือ -5.77% มูลค่าการซื้อขาย 55.63 ล้านบาท