PTTEP เผยโครงการ LNG ในโมซัมบิกหยุดก่อสร้าง หลังเกิดเหตุความไม่สงบ

HoonSmart.com>> ปตท.สผ. เผยโครงการ Mozambique LNG หยุดก่อสร้าง หลังเกิดเหตุความไม่สงบเมือง Palma ประเทศโมซัมบิก ส่งมอบพื้นที่ให้รัฐบาลดูแลความปลอดภัยแล้ว อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบ

พงศธร ทวีสิน

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่เมือง Palma ประเทศโมซัมบิก ซึ่งอยู่ห่างที่ตั้งโครงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว Mozambique LNG ประมาณ 20 กิโลเมตร โครงการจึงหยุดดำเนินการก่อสร้างด้วยเหตุสุดวิสัย (Force Majeure)

โครงการดังกล่าวบริษัท PTTEP Mozambique Area 1 Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ถือสัดส่วนการลงทุนในโครงการ 8.5% ร่วมกับ บริษัท ENH Rovuma Área Um, S.A. (15%), บริษัท Mitsui E&P Mozambique Area1 Limited (20%), บริษัท ONGC Videsh Rovuma Limited (10%), บริษัท Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), บริษัท BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%) และบริษัท TOTAL E&P Mozambique Area 1 Limitada ซึ่งถือสัดส่วน 26.5% และเป็นผู้ดำเนินการ (Operator)

ด้านพนักงานและผู้รับเหมาของโครงการไม่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยผู้ดำเนินการได้ทำการอพยพ พนักงาน และผู้รับเหมาของโครงการทั้งหมดออกจากพื้นที่และได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้รัฐบาลโมซัมบิกดูแลเพื่อความปลอดภัยแล้ว โดยในเวลาต่อมาผู้ดำเนินการได้ตัดสินใจประกาศหยุดดำเนินการก่อสร้างด้วยเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) เพื่อความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป