ตลาด mai รับหุ้น PROS เข้าเทรด 27 เม.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับหุ้น “พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง” (PROS) บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เข้าซื้อขายวันแรก 27 เม.ย.64 ขาย IPO จำนวน 140 ล้านหุ้น ราคา 2 บาท

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แจ้งรับหุ้นสามัญของบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS) เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใตลาด mai กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และเริ่มซื้อขายในตลาดวันที่ 27 เม.ย.2564

PROS ดำเนินธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 140 ล้านหุ้น แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป จำนวน 132,371,500 หุ้น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 7,628,500 หุ้น
ราคาหุ้นละ 2 บาท

 
 
อ่านข่าว

PROS เคาะราคาขาย 2 บาท เปิดจอง 19-21 เม.ย.เทรด mai 27 เม.ย.