ALL แข็งแกร่ง โชว์ชำระหุ้นกู้ตามนัด 267.5 ล้านบ.

HoonSmart.com>>”ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลอปเม้นท์” มีกระแสเงินสด ใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด 23 เม.ย. 2564 เต็มจำนวน 267.5 ล้านบาท บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่เดือนพ.ค.นี้ แม้เกิดโควิด-19 แพร่ระบาดระลอกที่ 3 เดินหน้าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามเป้าหมาย วางแผนขยายโครงการแนวราบ ตอบสนองความต้องการของตลาด

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า หุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2564 จำนวน 267.5 ล้านบาท โดย ALL ได้ดำเนินการชำระด้วยเงินของบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บริษัทเตรียมพร้อมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในเดือนพ.ค.2564 เป็นหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นขณะนี้ เป็นการระบาดระลอกที่ 3 แล้ว บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้วางแผนขยายโครงการแนวราบ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดบริษัทฯ